Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tworzenie prezentacji ze scen 360°

1. Utwórz prezentację (spacer wirtualny)

nowa prezentacja spacer wirtualny tworzenie przycisk ui

(1) W tym celu zaloguj się do swojego konta na stronie evryplace.com i wejdź do swojego Panelu Evryplace. W zakładce Prezentacje wybierz przycisk Nowa prezentacja.

1.1 Wprowadź tytuł prezentacji

To okno ma swój osobny artykuł[LINK].

Wybierz taki (1) tytuł i (2) opis, który najtrafniej opisuje prezentowaną przestrzeń czy miejsce. Tytuł jest wymagany do utworzenia nowej prezentacji. Opis nie, chociaż zalecamy go dodać. Możesz (3) wybrać też motyw kolorystyczny, lub pozostawić domyślnie zaznaczony.
(4) Klikając utwórz stworzysz nową czystą prezentację, którą wypełnisz zdjęciami.

2. Dodaj sceny – zdjęcia 360°

dodaj scenę przycisk dodawanie fotosfer do spaceru

Aby utworzyć prezentację 360° musisz dodać co najmniej jedną scenę do prezentacji. Aby to zrobić, kliknij Nowa Scena w Panelu Scen.

(1) Naciśnij Nowy – otworzy to przeglądanie plików w Twoim komputerze.
Odszukaj w swoim komputerze folder, w którym są zapisane Twoje zdjęcia sferyczne. Może to być folder, do którego zapisałeś zdjęcia z aparatu/kamery 360, lub folder, w którym zapisałeś zdjęcia otrzymane od fotografa – z zależności od tego, z której opcji korzystasz.
(1) Wybierz zdjęcia, których chcesz użyć w prezentacji. (Trik: jeżeli przytrzymasz wciśnięty klawisz „Ctrl” klikając myszką będziesz mógł zaznaczyć kilka zdjęć naraz, tak jak powyżej. Jeżeli zaznaczysz pierwsze zdjęcie, przytrzymasz „Shift” i wybierzesz ostatnie zdjęcie, wybiorą się wszystkie zdjęcia.)
(2) Kliknij Otwórz.
Zaczekaj, aż zdjęcia zaczekaj aż się załadują. W zależności od ilości zdjęć i prędkości Twojego internetu może potrwać to od kilkunastu sekund do kilku minut.
(1) Zaznacz zdjęcia, które chcesz dodać do prezentacji. Najszybszą metodą jest wybranie wszystkich przy pomocy pola wyboru na samej górze – zaznaczy ono wszystkie zdjęcia na liście.
(2) Przeciągając myszką możesz „rozejrzeć się” po wybranym zdjęciu 360 – jeżeli masz dużo zdjęć tego samego pomieszczenia możesz upewnić się, że to jest to zdjęcie, które chcesz dodać. Żeby wybrać zdjęcie do podglądu kliknij na jego nazwę lub obrazek.
(3) Kliknij wybierz.
2.1 Usuwanie zdjęć z listy

Jeżeli dodałeś do Evryplace zdjęcia, które nie miały się tam znaleźć możesz je usunąć. Pomoże Ci to oszczędzić miejsce na twoim Dysku Evryplace.

Żeby usunąć zdjęcia z listy – w oknie wyboru fotosfery naciśnij Widok siatki i otwórz menu kontekstowe dotyczące wybranego do usunięcia obrazu z listy. W tym celu kliknij na trzy kropki przy obrazie, pojawią się one po najechaniu myszką na wybraną pozycję na liście. Z menu kontekstowego wybierz Usuń.

3. Łączenie scen w wirtualny spacer (przejścia)

Jeżeli prezentacja zawiera co najmniej dwie sceny możesz utworzyć przejście. Pozwoli ono oglądającemu przemieszczać się pomiędzy nimi.

przeciąganie fotosfer tworzenie przejścia między scenami
(1) Klikając i przytrzymując lewy przycisk myszy przeciągnij scenę, do której ma prowadzić przejście do (2) prezentacji. Po dodaniu nowego przejścia otworzy się okno proszące o ustawienie kierunku oglądania sceny. Jest to opisane w następnym punkcie.

Przykład: na prezentacji jestem w pokoju Berlin (niebieski). Chcę dodać przy drzwiach prowadzących do pokoju Warszawa (zielony) przejście, które w gotowej prezentacji po naciśnięciu przeniesie mnie do pokoju Warszawa (zielony). Robię to przeciągając myszką „Warszawę” z listy na ekran prezentacji.

Pamiętaj, żeby zawsze dodawać przejścia w dwie strony. Na załączonym przykładzie będzie to oznaczało, że jeżeli dodajesz przejście z pokoju Berlin do pokoju Warszawa – pamiętaj, żeby wejść również w pokój Warszawa i stworzyć przejście do pokoju Berlin!

Cała Twoja prezentacja powinna być tak połączona przejściami, żeby dało się wejść do każdego pokoju i wyjść z każdego pokoju poprzez przejścia przez wszystkie drzwi znajdujące się w tym pokoju.

4. Ustawianie kierunku oglądania sceny po wejściu w nią

Każde przejście powinno mieć ustawiony kierunek „patrzenia” po kliknięciu w nie. Najlepiej ustawiać kierunek ten, dokładnie w stronę, w którą patrzylibyśmy się patrząc na wprost po przejściu przez drzwi. W ten sposób prezentacja będzie intuicyjna.

  1. Z listy scen wybierz i zaznacz scenę, dla której chcesz zdefiniować domyślną kierunek.
  2. W Podglądzie Sceny wybierz kierunek, w którym oglądający będą zwróceni po otworzeniu się sceny.
  3. W Szczegółach Sceny (po prawej stronie edytora) kliknij opcję Ustaw start sceny aby zdefiniować domyślną kierunek oglądania sceny.

Możliwe jest też zdefiniowanie kierunków oglądania dla poszczególnych przejść prowadzących do sceny. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tu .

Funkcja Zachowaj ten sam kierunek patrzenia między scenami służy do zachowania kierunku patrzenia w przypadku, gdy tworzysz kopię sceny i tworzysz przejście z oryginału do kopii. Można w ten sposób zaprezentować to samo pomieszczenie w dwóch wariantach – na przykład ubembowanym i nieubenblowanym, z zamkniętyimi i otwartymi drzwiami itp. Po zaznaczeniu Zachowaj ten sam kierunek po kliknięciu przez oglądającego w przycisk przejścia – kamera nie ruszy się. Ułatwi to oglądanie prezentacji z takim rozwiązaniem.

Zmiana kolejności scen

Nowe sceny dodane do prezentacji automatycznie umieszczają się w kolejności dodawania ich w Panelu Scen. Możesz chcieć zmienić ich kolejność, żeby uporządkować prezentację. Ułatwi to pracę z prezentacją Tobie jak również później oglądanie jej innym (najprawdopodobniej Twoim klientom).

zmiana kolejności scen strzałki Evryplace w wirtualnym spacerze 360
  1. Znajdź scenę, której kolejność chcesz zmienić, najedź na nią myszką, a zobaczysz, że pojawiły się strzałki.
  2. Za pomocą strzałek “góra/dół” przesuń scenę w górę i w dół listy ze scenami

Gotowe.

W tym momencie w Twojej prezentacji powinny być zdjęcia 360 połączone przejściami. Jest to najbardziej podstawowa forma prezentacji, którą możesz opublikować lub kontynuować pracę z Edytorem w celu rozbudowania jej na przykład o Widgety – czyli dodatki multimedialne takie jak teksty, obrazy czy filmy.

Was This Article Helpful?

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *